دادگسترس شهرستان میبد: دستورالعمل ویژه ارباب رجوع به دادگستری در شرایط کرونایی

با توجه به شیوع ویروس کرونا در شهرستان و در جهت جلوگیری از گسترش این بیماری و کاهش تردد از تمامی‌افرادی که قصد مراجعه به دادگستری و دادسرا و شوراهای حل اختلاف را دارند تقاضا می‌شود نکات ذیل رعایت گردد ۱- جهت تشکیل پرونده و تنظیم و ارائه لایحه به دفتر خدمات الکترونیک قضائی به […]