بازدید بخشدار مرکزی میبد از اولین شرکت تولیدکننده چراغ‌های خورشیدی

 بخشدار مرکزی میبد از اولین شرکت تولیدکننده چراغ‌های خورشیدی در ایران و تنها واحد تولیدی الکترونیک مستقر در شهرستان بازدید و مشکلات این مجموعه تولیدی دانش‌بنیان را موردبررسی قرارداد. به گزارش روابط عمومی‌فرمانداری میبد به نقل از ایرنا، محمدجواد احمدی روز دوشنبه در این بازدید با تقدیر از فعالیت ارزشمند این شرکت تولیدی، حمایت از […]