صدور کارت تندرستی

مدارک لازم جهت صدور کارت گواهی تندرستی پیشه وران

مراکز تهیه وتوزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی

 

1-    یک برگ تصویر کارت ملی در اولین تقاضا صدور کارت

2-    یک قطعه عکس پرسنلی جدید

3-    فیش بانکی پرداخت تعرفه صدور کات تندرستی

 

مراحل صدور کارت تندرستی پیشه وران

 

مراجعه متقاضی به دفتر کار بهداشت محیط در مرکز بهداشتی درمانی با به همراه داشتن  کارت قبلی خود و یا کپی کارت ملی در صورتی که برای اولین بار در خواست کارت دارند عکس پرسنلی و فیش پرداخت تعرفه صدور

 

صدور برگ معاینه بالینی به نام متقاضی ، جهت معاینه توسط پزشک

 

معاینه اولیه توسط پزشک و صدور دستور انجام آزمایشات لازم طبی

 

انجام آزمایشات لازم و دریافت جواب از آزمایشگاه

 

مراجعه مجدد متقاضی به پزشک جهت اخذ تاییدیه سلامت و یا دستورات درمانی

 

انجام درستورات درمانی و طی دوره درمان در صورت ابتلا به بیماری

 

صدور تائیدیه سلامت توسط پزشک در صورت سلامت متقاضی

 

مراجعه متقاضی به واحد بهداشت محیط بهمراه گواهی تائیدیه سلامت (فرم معاینه بالینی که پزشک در آن در خصوص سلامت متقاضی اظهار نظر نموده و مهرو امضاً شده است)

 

صدور کارت تندرستی جدید در واحد بهداشت محیط