درباره ما

وب سایت خبری میبدنیوز با هدف اطلاع رسانی بهنگام در خصوص رخدادهای شهرستان، استان و کشور از سال 84 فعالیت خود را در فضای مجازی آغاز نموده است.

خط مشی این گروه خبری در مرامنامه رسمی‌گروه در محورهای زیر تشریح شده است:

1- اطلاع رسانی با هدف تقویت زیرساخت‌های خدمت رسانی در شهرستان میبد

2- تعامل مثبت و سازنده با ارگانها، سازمانها و نهادهای دولتی، خصوصی و مردم نهاد با هدف عمران و بهسازی شهرستان

3-ایجاد یک نهاد مجازی در فضای سایبر برای تعامل بهتر با کارآفرینان، اندیشمندان و محققین میبدی در هر کجای جهان

4- ایجاد یک فضای تعاملی برای انعکاس کاستی‌ها و نواقص به مسئولین شهرستان

 

در این راستا، این وب سایت بدون وابستگی سیاسی به هیچ یک از گروه‌های سیاسی و به دور از فضا سازی‌ها و التهاب‌های مقطعی در ایام خاص، در تمام این سالهای فعالیت سعی نموده است که مشی میانه روی و اعتدال خود را حفظ نموده ودر چارچوب اهداف خود حرکت نماید و با انعکاس نظرات و دیدگاه‌های کاربران به آنها احترام بگذارد هرچند که مطالب بیان شده از سوی آنها ” الزاما دیدگاه سایت میبد نیوز نبوده باشد”.

اینک در آغاز هشتمین سال فعالیت خود سعی نموده است با بهسازی و بهبود فعالیت‌ها و خدمات خود  گامی‌دیگر در راستای اهداف مذکور بردارد.