نیازمندیها

میبد نیوز با راه اندازی این صفحه اقدام به درج مدارک مورد نیاز برای انجام کلیه اموراداری در ادارات شهرستان میبد نموده تا همشهریان قبل از مراجعه به آن اداره از مدارک مورد نیاز اطلاع کافی داشته باشند و از این طریق در وقت آنها صرفه جویی شود.

بدیهی است که اطلاعات این صفحه توسط اداره مربوطه به سایت ارسال گردیده و در صورت هرگونه تغییری در این مدارک بایستی سریعا به سایت میبدنیوز اطلاع رسانی شود در غیر اینصورت هرگونه مشکلی که براثر تغییر مدارک بخصوص شماره حساب‌های بانکی مربوطه ایجاد شود مسئولیت آن مستقیما به عهده اداره  ذیربط خواهد بود