دریافت فرم پذیرش

جهت دریافت فرم پذیرش در مرکز رشد   اینجا   را کلید نمائید.

حمایت‌های مرکز رشد میبد  تا سقف 15 میلیون تومان می‌باشد وسایر حمایت‌ها از جمله استقرار ، صدور معافیت ، معرفی جهت تسهیلات مرتبط که این حمایت‌ها در قالب شرکت به افراد حقوقی تعلق می‌گیرد.