تبلیغات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمنا شماره حساب 0105725344008 بانک ملی ایران جهت واریز هزینه تبلیغات معرفی می‌گردد.

لطفا پس از واریز مراتب را به شماره پیامگیر 32344880 و یا از طریق ایمیل infomeybodnews@gmail.com ارسال اعلام نمائید.