نرخ تبلیغات در سایت

امکان سفارش آگهی‌های متنی و تصویری در سایت میبد نیوز فراهم شده است لذا جهت اطلاع عموم نرخ و بازده زمانی آن بدین شرح اعلام می‌گردد

آگهی تصویری در سر صفحه (صفحه اصلی )

۰۱

۰۰۱

آگهی تصویری ستون سمت چپ (صفحه اصلی )

۰۲

۰۰۲

آگهی تصویری در سر صفحه (صفحه داخلی خبرها)

۰۳

۰۰۳

آگهی متنی در انتهای هر خبر (صفحه داخلی )

۰۰۴

ضمنا شماره حساب ۰۱۰۵۷۲۵۳۴۴۰۰۸ بانک ملی ایران جهت واریز هزینه تبلیغات معرفی می‌گردد.

لطفا پس از واریز مراتب را به شماره پیامگیر ۳۲۳۴۴۸۸۰ و یا از طریق ایمیل infomeybodnews@gmail.com ارسال اعلام نمائید.